EN
مجتمع تجاری ناصریه
May 17 2015 2:17PM

کارفرما : شرکت سرمایه گذاری استان ذی قار

مدیر طرح : شرکت آبادگران مارگون

مشخصات پروژه : 45،000 متر مربع زیر بنا در 9 طبقه

موقعیت : عراق - ناصریه